Varenne in english

Investerare

Här hittar du som aktieägare Varennes årsredovisningar, kallelser till bolagsstämmor samt information om Varennes kapitaltäckning. Är du aktieägare i Varenne idag och har några övriga frågor eller om du inte får våra utskick idag, ber vi dig kontakta ir@varenne.se.