Varenne in english

Investerare

Här hittar du som aktieägare Varennes årsredovisningar, kallelser till bolagsstämmor samt information om Varennes kapitaltäckning. Är du aktieägare i Varenne idag och har några övriga frågor eller om du inte får våra utskick idag, ber vi dig kontakta info@varenne.se.

Rapporter

Varennes årsredovisningar publiceras offentligt och går att ladda ner på den här sidan. Vi skickar också ett VD-brev till aktieägarna varje kvartal, med information om portföljbolagen samt kommentarer till värdeutvecklingen. Om du är aktieägare idag men inte nås av informationen, vänligen kontakta info@varenne.se.

Läs mer

Kapitaltäckning

Varennes dotterbolag Quesada Kapitalförvaltning AB är ett värdepappersbolag som bedriver kapitalförvaltning och står under tillsyn av Finansinspektionen. Varenne AB är till följd av detta ett s.k. finansiellt holdingföretag och träffas som sådant av kapitaltäckningsreglerna enligt förordningen (EU) 575/2013. Därför publicerar vi varje kvartal uppgifter om Varennes kapitaltäckningssituation och du hittar all information här.

Läs mer

Kallelser

Här publiceras kallelser till Varennes bolagsstämmor.

Läs mer