Varenne in english

Empowering entrepreneurs

Varennes grundare Tommy Jacobson har sedan bolaget startade 2001 samlat andra entreprenörer kring sig i ägarkretsen. Tillsammans vill vi på Varenne bidra till andra entreprenörers resa, både genom kapital och kompetens.

Vision, affärsidé och mål

Investeringsstrategi

Värdeskapande

Socialt engagemang