Varenne in english

Söker du kapital?

Är ditt bolag på väg mot något stort, men behöver en ägarpartner samt expansionskapital för att utvecklas? Då är Varenne intresserade av att veta mer. Här nedan kan du läsa vilka kriterier vi satt upp för våra investeringar.

Investeringskriterier

För att hitta de investeringar som svarar mot vår affärsidé har Varenne ett antal investeringskriterier. Kriterierna ska ses som vägledande för bolag som söker en ägarpartner och kapital och vill veta huruvida Varenne skulle kunna vara rätt samarbetspartner.

Läs mer

De viktigaste investeringskriterierna är:

  • Det ska finnas en efterfrågan och ett behov av en aktiv ägarpartner, utöver expansionskapital, och därmed 1–2 styrelseplatser i bolaget.
  • Möjligt att definiera en gemensam ägaragenda med en horisont på 3–5 år.
  • Varenne som ägarpartner ska konkret kunna bidra till att accelerera bolagets utveckling.
  • Potential att dubblera bolagsvärdet på mindre än 5 år.
  • Investeringen bör ligga mellan 20 och 40 miljoner kronor och kan ske i flera steg.
  • Bolaget ska ha en bevisad affärsmodell, vilket innebär att bolagets grundläggande affär bör vara kassaflödespositiv (exklusive direkta tillväxtinvesteringar).
  • Bolagets årliga omsättning bör vara mellan 50 och 500 miljoner kronor.

Tror du att det finns en möjlig match?

Kontakta oss på:
http://www.zenithgroup.se/

Minimera

Investeringsprocessen

Varenne agerar snabbfotat och agilt när vi anser det lämpligt men har samtidigt ett strukturerat och analytiskt angreppssätt inför varje nytt investeringsbeslut.

Processen inleds med att vi går igenom bolagets affärsmodell, affärsplaner, investeringsvillkor m.m. Men viktigast av allt är att lära känna människorna bakom affären. Vår affärsidé är att vara ägarpartner med entreprenörer som vill ta stora kliv. En förutsättning för detta är starka relationer och en gemensam agenda.

Läs mer

När analysprocessen väl är klar upprättar vi ett internt beslutsunderlag som ligger till grund för styrelsens beslut om en investering. Om styrelsen godkänner investeringen upprättas aktieägaravtal och investeringen genomförs.

Sen börjar arbetet att bygga bolag tillsammans.

Vill du veta mer om hur vi resonerar kring olika investeringsmöjligheter? Hör av dig till oss med dina frågor så berättar vi mer.

Minimera